Ekzimer lazer

LASIK nədir?

Laser in Situ Keratomileusis (LASİK) - refraktiv cərrahiyədə ən çox istifadə olunan metoddur. Mikrokeratom və ya lazer vasitəsi ilə buynuz qişada " flap" (qapaq) yaradilir. Flap qaldrildikdan sonra buynuz qişa eksimer lazer ilə abilatsiya olunur. Abilyatsiyadan sonra isə flap təkrar yerinə qaytarilir.

 

 

 

 

LASİK kimlərə olunur?

 • LASIK miopiya, hipermetropiya və astiqmatizm kimi göz qüsuru  olan şəxslərə tətbiq olunur.

 • Mioplarda - 10, hipermetroplarda +5, astiqmatlarda isə 5-ə qədər Lasiklə korreksiya oluna bilər.

 • Gözün inkişafı dayandiqdan sonra əməliyyat aparila bilər.

 • Hamiləlik, süd vermə, kollagen toxuma xəstəlikləri zamanı əməliyyat əks göstərişdir.

 • Keratokonuslu xəstələrə əks göstərişdir.

 LASİK-in riski var?

 • Əməliyyat vaxti yaranan fəsadlar ("flap"a baglı)

 • Əməliyyat sonrası yaranan problemlər (ektaziya, ölcülərin qayidması,quru göz və s.)

FRK (PRK) nədir?

Fotorefraktiv keratoektamiya (FRK) – Eksimer lazerlə  eynəkdən azad olmanın ilk üsuludır. İlk dəfə  1985-ci ildə Berlində icra olunub.

FRK necə icra olunur ?

FRK zamanı buynuz qişanın üst təbəqəsi  mexaniki yolla  təmizlənir və sonra buynuz qişa  eksimer lazerlə abelyatsiya olunur.  Gözə müvəqqəti kontakt linza qoyulur.Bununla da əməliyyat bitmiş olur.

 

FRK-yə biçaqsız metod   demək olar?

Bəli. Bu əməliyyat zamanı heç bir kəsik aparılmır.

 

Hansı  qüsurlar zamanı FRK etmək olar?

 

 • Miopiya  -1-dən -6-ya kimi

 • Hipermetropiya +1-dən +3-ə kimi

 • Astiqmatizm  -0.5-dən -3-ə kimi

 

FRK-dan sonra agrilar normaldır?

Bəli. Əməliyyatdan sonra 3 gün agri olmalıdır.

 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle